تصحیح رنگ و نور و ارتقا کیفیت

تصحیح رنگ و نور و ارتقا کیفیت

تمام دوره های آموزشی مربوط به تصحیح نور،تصحیح رنگ،ارتقا کیفیت ویدیو و عکس،رفع مشکلات عکس و فیلم در تمامی نرم افزارها در این بخش قرار دارند.

تصحیح رنگ و نور و ارتقا کیفیت


آموزشهای تک و قابل تهیه به صورت مجزا

شماره فایل : 44
قیمت : 250,000 ریال
زمان ویدیو : 40 دقیقه
حجم فایل : 230 مگابایت
شماره فایل : 125
قیمت : رایگان
زمان ویدیو : 17 دقیقه
حجم فایل : 50 مگابایت
شماره فایل : 133
قیمت : رایگان
زمان ویدیو : 23 دقیقه
حجم فایل : 85 مگابایت
شماره فایل : 135
قیمت : 100,000 ریال --- ویژه : ویژه
زمان ویدیو : 22 دقیقه
حجم فایل : 68 مگابایت
شماره فایل : 136
قیمت : 650,000 ریال
زمان ویدیو : 37 دقیقه
حجم فایل : 88 مگابایت
شماره فایل : 137
قیمت : 250,000 ریال
زمان ویدیو : 20 دقیقه
حجم فایل : 100 مگابایت