با توجه به تصمیم مدیریت آکادمی ، تخفیف ویژه ای جهت بوجود آمدن فرصت برای کسانی که قصد ثبت نام در دوره حرفه ای را دارند ایجاد گردید.

میزان تخفیف ثبت نام در دوره حرفه ای تدوین 25 درصد معادل 750.000 تومان می باشد.

این فرصت محدود بوده و فقط تا پایان ماه رمضان اجرا می گردد.

لذا در صورت تمایل می توانید نسبت به ثبت نام قطعی اقدام نمائید.