آموزش طراحی و تولید منوهای فیلم و طراحی باکس ارائه شد

آموزش طراحی و تولید منوهای فیلم و طراحی باکس

این کاملا کاملا و اختصاصا به طراحی انواع منوهای گرافیکی و همچنین مراحل انجام تولید طراحی روی جلد دی وی دی و طراحی جهت چاپ روی دی وی دی می پردازد.

در طراحی های جلد و روی دی وی دی موارد و ریزه کاری هایی وجود دارد که رعایت آنها موجب منظم و شکیل بودن کار نهایی خواهد بود.

برای مشاهده این آموزش اینجا کلیک کنید