بدون سر زدن به سایت مهمترین اخبار ما در ایمیل شما

با توجه به هزینه های ارسال پیامک و همچنین عدم دریافت توسط برخی کاربران و اعضا تصمیم به تمرکز بر ارسال خبرنامه توسط ایمیلی شدیم.

منبعد با هر خبر و تکنیک و نکته فنی یک ایمیل برای شما ارسال می گردد.

گاها ممکن است ایمیل به پوشه inbox نرفته و وارد پوشه spam شود ، در صورت مشاهده در پوشه اسپم از بالا گزینه not spam را کلیک نمائید.