تمام افکت ها و جلوه های ویژه و ابزارهای تدوین و عکاسی که در مرکز دانلود مانی سافت قرار میگیرد،مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته اند.

تمامی گزینه ها برای دانلود،بالای سایت در گزینه ابزارها میباشند.