به کمک این آموزش میتوانید از نسخه های CC خروجی گرفته و به ادوبی Encore CS6 وارد نموده و منوسازی و تولید دی وی دی را انجام دهید.

جامع ترین راه حل برای ارتباط میان ادوبی پریمیرپرو سی سی و ادوبی انکور سی اس 6
هنرجویان عزیز می توانند هم اکنون از مرکز دانلود و آموزش های تکمیلی آموزش را دریافت نمایند.