سه تکنیک کاربردی در تدوین حرفه ای فیلم در مرکز دانلود برای شما آماده دریافت می باشد

تکنیک اول : حذف کات های ایجاد شده توسط Razor

تکنیک دوم : معکوس نمودن زمان و تنظیمات صدا

تکنیک سوم : تقسیم یک کلیپ به چهار قسمت مساوی