سلام
جهت تکمیل نمودن مباحث مشاوره ای سخت افزار برای تدوین فیلم و جلوه های ویژه ، در منوی مشاوره ، مشاوره انتخاب کیس برای تدوین فیلم ایجاد گردید.
امیدواریم بتواند به شما یاری رساند.