از تکنیک Raw - را

در عکاسی حرفه ای چقدر مطلع هستید ؟

آموزش حرفه ای تکنیک و فرمت raw راو در عکاسی حرفه ای آتلیه و استودیو عکس

آیا میدانید یکی از بزرگترین تفاوت های شما به حرفه ای ها است ؟
آیا به دنبال رازهای این فرمت و تکنیک های آن هستید؟
هم اکنون آموزشی به زمان 22 دقیقه نکات مهم این تکنیک توسط محمد ملکی مدرس دورهای تجاری مانی سافت توسط هنرجویان دوره عکاسی ارائه شد