سه ساعت و چهل و پنج دقیقه دیگر به آموزش طراحی آلبوم دیجیتال یا آموزش طراحی ژورنال عروس افزوده شد.

سه ساعت و چهل و پنج دقیقه آموزش حرفه ای طراحی ژورنال عروس
با توجه به اهمیتی که ما به هنرجویان خود میدهیم و وعده پشتیبانی را داده ایم،مجددا آموزش تکمیلی این قسمت جهت حرفه ای تر طراحی نمودن هنرجویان در ادوبی فتوشاپ که شامل رازهایی جذاب میباشد را ارائه نمودیم.
این دوره همچنان ادامه دارد و تا حرفه ای شدن تمامی هنرجویان مرتبا نکات و تکنیک های کاربردی ارائه مینماید.