رازهای ادجاستمنت در آموزش طراحی ژورنال عروس و آموزش طراحی آلبوم دیجیتال عروس با مانی سافت

ps
هرچه که به تنظیم نور و تنظیم رنگ و مچ نمودن رنگ و همچنین چاپ در هنرعکاسی استودیویی مرتبط باشد در این آموزش نهفته است.
رازهایی ترکیبی از ماسک و ادجاست که به نحوه باورنکردینی چشم را خیره میکند.
در مدت زمان یک ساعت و ده دقیقه البته فعلا تا اینجا، این مبحث که زیرمجموعه آموزش طراحی ژورنال عروس و آموزش طراحی آلبوم دیجیتال عروس میباشد رازهایی گفته شده که حاصل علم و تجربه مدرس این دوره است،نکات کلیدی و اصولی ارائه شده که به شما دیدن آنرا حتما توصیه میکنیم.

با دیدن این مبحث کامل که البته ادامه نیز خواهد داشت قابلیت های باورنکردینی پیدا خواهید نمود.

هنرجویان میتوانند هم اکنون از بخش آموزشها دریافت نمایند.

با ما باشید.