آموزش حرفه ای تنظیم ژست و فیگور پس از گرفتن عکس با مانی سافت

1600 900
یکساعت و سه دقیقه آموزش بی نظیر تصحیح ژست و فیگور سوژه پس از اینکه عکس او را گرفته اید در این قطعه توسط محمد ملکی ارائه شد.
خیلی اوقات در زمان گرفتن عکس برخی نکات از چشم پنهان مانده و در زمان طراحی آلبوم دیجیتال یا طراحی ژورنال عروس به آن برخورد خواهیم کرد که مثلا چرا ژست و یا دست و یا شانه و یا کل بدن شخص تنظیم نیست،در این زمان شروع میکنید به کار با ترانسفورم و یا لیکوایفی Liquify که چاره اصلی کار نیستند.
در این آموزش چندین تکنیک با هم دیگر ادغام شده تا شما تصویری داشته باشید بی نقص و با امکان بازگشت به عقب تر.
با دقت زیاد متوجه خواهید شد که تمامی نقطه ضعف های شما در این خصوص برطرف و مطمئنا در خصوص مبحث همان گزینه ای است که بدنبال آن بوده اید.
دمو در کانال تگرام ما در بالا موجود است.