اگر درایو ویندوز شما پر شده و دیگر جای نصب برنامه ندارد ...

600all tutor
اغلب کاربران تدوین و جلوه های ویژه و حتی برخی کاربرانی که نصب برنامه های زیادی انجام میدهند و یا اغلب افرادی که افکت ها و جلوه های زیادی را نصب میکنند پس از مدتی متوجه میشوند که درایو ویندوز یا درایو مورد نظر آنها پر شده و دیگر فضایی برای ذخیره اطلاعات ندارند!
چه باید کرد ؟
در این زمان بهتر است اینجا کلیک کنید و فیلم آموزشی و نرم افزار مناسب انتقال فضا و افزایش فضای درایوها را مشاهده و دریافت نمائید و مشکل را برطرف کنید
این آموزش توسط مانی سافت ویژه هنرجویان و کاربران خود رائه شده است که با تصمیم مجموعه در اختیاز عموم نیز قرار داده شد.