طراحی ژورنال عروس و طراحی آلبوم دیجیتال عروس توسط هنرجویان آغاز شد

همانطور که میدانید هنرجویان دوره تجاری طراحی ژورنال عروس و طراحی آلبوم دیجیتال عروس ما،تمامی طراحی های خود را از یک پروژه خالی با بکگراند سفید آغاز نموده و در نهایت با سرعت بالایی در طراحی که هر طرح را در زمان حدودی یک ساعت اجرا مینمایند.
ما در این دوره با هنرجویان خود خیلی تمرین نموده تا به درجه استادی برسند.
در زیر برخی برگه های ژورنال عروس طراحی شده هنرجویان نمایش داده شده است
این ابتدای کار آنهاست.
05
04
03
02
01
شما نیز به جمع حرفه ای های طراحی ژورنال بپیوندید و کارهایی خاص را از ابتدا طراحی نمائید