مهلت ثبت نام در دوره های آموزش بهمراه تخفیفات بزرگ به پایان رسید

پیرو اطلاع رسانی های مکرر این تخفیفات در صبح روز 24-12-1394 به پایان رسیده و امکان ثبت نام مسدود گردید.

مسرور گشتیم که بسیاری عزیزان داخل و خارج از کشور موفق به استفاده شده و از این فرصت بهره مند گردیدند.