دراپ فریم در افترافکت چیست و چه میزان در کار موثر است؟

dropframes

بدانید که در افترافکت تکنیک ها و مباحث فراوانی وجود دارد که همگی دست به دست هم داده تا موجب سرعت بیشتر شوند،از اینرو مانی سافت وظیفه خود میدانید تا در آموزش حرفه ای افترافکت خود به هنرجویان همه چیز را آموزش داده تا نکته ای باقی نماند.

مبحث دراپ فریم نیز یکی دیگر از مواردی مهم در حین کار با افترافکتس است که یادگیری آن خالی از لطف نیست.