چگونه نویز صدای ضبط شده را در پریمیرپرو برطرف نمائیم،نکات مهم برای ضبط صدا در سیستم در آموزش پریمیرپرو

62 solve audio r

تاکنون شده است که تصمیم به رفع مشکل صدای ضبط شده در سیستم خود داشته باشید؟

آیا برای رفع نویز و هام در صدای خود در پریمیرپرو کاری انجام داده اید؟

آیا تصمیم به رکورد صدا در سیستم دارید؟

آیا صدای ضبط شده شما در سیستم دارای مشکلاتی است ؟

در این آموزش پریمیرپرو نکات بسیار مهمی را که اغلب به آن جهت ضبط صدا در سیستم توجهی نمی کنند را به شما می آموزیم و در همان حال نکات مهمی را جهت رفع مشکلات صدا توسط پریمیرپرو آموزش میدهیم که یادگیری و اجرای آن لازم است.