یکی از مسائلی که برای خیلی از کاربران میکس فیلم با نرم افزار پریمیرپروCS3 حائز اهمیت است

وارد نمودن فایلهای VOB , MTS در پریمیرپرو CS3

وارد نمودن فایلهایی مانند HD , FULL HD , VOB , MTS و ... به صورت مستقیم به نرم افزار بدون تبدیل نمودن آن می باشد.

مانی سافت این افزونه بی نظیر را به لیست خود افزود.