با نام و یاد خدا

سیاست کلی مانی سافت در راستای نیل به اهداف زیر است:

  • ارائه نکات فنی
  • ارائه لایسنس نرم افزارهای اصلی و کاربردی.