برای انجام کارهای حرفه ای در لایت روم Lightroom باید ابزارهای آنرا درک نمود

lcc6 3

در این بخش از اموزش به موضوع کالکشن Collection یا دسته بندی ها در اموزش لایت روم Lightroom میرسیم.
کاربری که در توسط اموزش لایت روم مانی سافت و تدریس محمد ملکی با مبحث کالکشن خیلی خوب آشنا میشود،در آینده کاریه خود با لایت روم دارای کمترین مشکلات خواهد بود.
کالکشن به کاربر در خصوص ورود تصاویر و دسته بندی و اجرای کار بسیار سریعتر یاری میرساند.
به شما توصیه مینمائیم لایت روم را به صورت فارسی و تدریس محمد ملکی فرا گرفته و یکبار برای همیشه بر روی این نرم افزار قدرتمند شرکت ادوبی که برای هر عکاس در هر زمینه ای ایجاد شده است مسلط شوید.