به نام خدا

لازم دانستیم تا اجرای تدوین سفارشی فیلم های ضبط شده درخواست کنندگان را نیز در رزومه و کارهای خود قرار دهیم.

بسیار از ادارات و ارگانها و مراکز سینمایی در زمانهای گذشته و حال مراسماتی را تصویربرداری نموده اند که مطمئنا مقدار آنها نیز کم نیست و حال آنکه نیاز به تدوین و میکس آنها بر اساس نیاز مجموعه خود دارند.

از اینرو این مرکز آمادگی اجرای :

  • تدوین های حرفه ای
  • رفع مشکلات نور و رنگ به صورت مطلق
  • اجرای تیتراژهای حرفه ای
  • قفل گذاری بر روی فیلم
  • رفع مشکلات تصویری
  • ساخت تیزرهای سینمایی
  • و...

را اعلام می دارد.

تعرفه قیمت ها بر اساس مدت زمان فیلم ها و درخواست نوع خدمات متفاوت می باشد.