آموزش عکاسی در آتلیه و آموزش طراحی ژورنال عروس و آموزش طراحی آلبوم عروس تفکیک گردید

آموزش حرفه ای طراحی ژورنال عروس و آموزش طراحی آلبوم عروس

هنرجوی گرامی
بازدیدکننده عزیز
با توجه به استقبال خیلی خوبی که از دوره تجاری آموزش مدیریت آتلیه از نورپردازی تا طراحی ژورنال عروس یا طراحی آلبوم عروس مانی سافت صورت گرفت ، در تصمیم گیری جدید موارد زیر را مد نظر قرار دهید

  1. تنها تا انتهای مهرماه امسال - سال 1394 قیمت دوره عکاسی به صورت کامل یعنی تمامی سطوح و کورس های آموزشی که در آن ذکر شده است به مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار تومان ارائه میگردد و با شروع آبان ماه 1394 مبلغ دوره افزایش خواهد یافت و این افزایش به دلیل افزوده شدن بسیار مباحث حرفه ای و خلاقانه به دوره میباشد.
  2. مقرر گردید با توجه به اینکه برخی عزیزان بیشتر قصد یادگیری آموزش طراحی ژورنال عروس و طراحی آلبوم عروس به صورت تجاری را دارند این مبحث بصورت جداگانه نیز به آنها ارائه گردد که قیمت آن نیز مشخص خواهد شد.
  3. در آینده نیز در صورت صلاحدید تیم ، ممکن است سایر مباحث نیز بصورت مجزا ارائه گردند البته در این مرحله هیچ قولی داده نمیشود.