آموزش عکاسی در آتلیه در چندین سطح مختلف

با توجه به بررسی نظرات کاربران و هنرآموزان در طول مدت یکسال گذشته ، تصمیم گیری این آکادمی برآن شد تا دوره ی عکاسی و مدیریت آتلیه در سه سطح آن هم کاملا حرفه ای برگزار گردد.

به دلیل حجیم بودن مباحث و اینکه هر از گاهی برخی تکنیک ها و مباحث جدید نیز به آن اضافه می گردد ، دوره ها یه شرح زیر طبقه بندی می گردند.

لازم به ذکر است که در حال افزایش دوره های بیشتری در زمینه عکس و آتلیه نیز هستیم که از همین طریق برای کاربران عضو به صورت پیام کوتاه و ایمیل ارسال خواهند شد.

 

پایدار باشید