دیگر نیازی بخ حضور در در کلاسها نخواهید داشت

با توجه به اینکه بسیاری از علاقمندان شرکت در دوره تجاری تدوین فیلم در سطح تجاری ما امکان حضور در کلاسها را ندارند ، از اینرو آموزش آنلاین میکس فیلم حرفه ای و تدوین فیلم حرفه ای فیلم برگزار گردید.

علاقمندان می توانند با کلیک بر روی اینجا مشخصات و توضیحات مفصل این دوره آموزش آنلاین میکس فیلم حرفه ای را مطالعه و نیز ثبت آنلاین نمایند.

متذکر می شویم قیمت محصولات ویدئویی موقت و در حال افزایش می باشد.