همانطور که می دانید یکی از اهداف ما پس از آموزش ، ارائه خدمات پشتیبانی در خصوص ارائه تکنیک ها و همچنین جلوه ها و افکتها می باشد.

از اینرو مرکز دانلود ما راه اندازی شد.

این مرکز دانلود فقط ویژه هنرآموزان سطوح حرفه ای و علاقمندانی است که محصولات را خریداری نموده اند و از زمان خرید و شرکت در کلاس به مدت یکسال از این مرکز و سایر خدمات آن استفاده می نمایند.