تعداد شش تکنیک حرفه ای ویژه ادوبی پریمیر پرو نسخه ۶ در تدوین فیلم تجاری در مرکز دانلود آماده دریافت میباشد با موضوعات :

آلفا ادجاست

چانل میکسربه همراه مود

لترباکس

آغاز طراحی زیرنویس موزیک ویدئو

تکنیک بسیار مهم ساب کلیپ

سعی نمائید به بخش اخبار سایت مرتبا سر بزنید.

www.Manisoft.ir