سلام
از آنجایی که عزیزانی به سایت ما درخواست ضبط صدا یا گفتار را در ادوبی پریمیرپرو جهت تدوین حرفه ایم فیلم را داده بودند تصمیم گرفتیم این تکنیک را برای شما آماده نماییم.
در کنار این تکنیک یک مبحث جذاب دیگر نیز اجرا شد و آن اجرای کی فریم اتوماتیک بر روی صدا بصورت ریل تایم میباشد.
با استفاده از این تکنیک زمان زیادی که برای تنظیم یک صدا و کی فریم های آن صرف میشد از میان برداشته و کار را با سرعت بیشتری انجام خواهید داد.
هنرجویان به مرکز دانلود رفته و در آموزشهای تکمیلی شماره های 20 و 21 را دانلود نمایند.