اوید مدیا کامپوزر Avid

این فایلها دائمی نیستند و نسخه های قدیم تر حذف میگردند
نرم افزار اوید نسخه 2019.6 برای مک
1398-04-26 14:21:58

نرم افزار اوید نسخه 2019.6 برای مک

نرم افزار اوید مدیا کامپوزر Avid Media Composer یکی از حرفه ای ترین نرم افزار تدوین فیلم است که ... جزییات
قیمت : 950,000 ریال
نرم افزار اوید نسخه 2019.6 برای ویندوز
1398-04-26 12:45:04

نرم افزار اوید نسخه 2019.6 برای ویندوز

نرم افزار اوید مدیا کامپوزر Avid Media Composer یکی از حرفه ای ترین نرم افزار تدوین فیلم است که ... جزییات
قیمت : 950,000 ریال
ابزار لینک اوید در مک
1398-04-26 14:21:30

ابزار لینک اوید در مک

ابزار لینک اوید در ویندوز
1398-04-26 13:05:54

ابزار لینک اوید در ویندوز