ویدیو ادغام شونده

این فایلها دائمی نیستند و نسخه های قدیم تر حذف میگردند
نشت رنگ لایه ای استریک 35 عدد 4K فرمت Mov
1398-04-28 18:00:00

نشت رنگ لایه ای استریک 35 عدد 4K فرمت Mov

در دنیای تدوین فیلم و تولید ویدیو،یک ادیتور باید مجموعه ی زیادی از ویدیوهای ادغام شونده را داشته باشد. ویدیوهای ... جزییات
نشت رنگ DJ1-3 تعداد 35 عدد فول اچ دی Mov
1398-04-28 17:55:51

نشت رنگ DJ1-3 تعداد 35 عدد فول اچ دی Mov

در دنیای تدوین فیلم و تولید ویدیو،یک ادیتور باید مجموعه ی زیادی از ویدیوهای ادغام شونده را داشته باشد. ویدیوهای ... جزییات
نشت رنگ DJ1-2 تعداد 37 عدد فول اچ دی Mov
1398-04-28 17:53:36

نشت رنگ DJ1-2 تعداد 37 عدد فول اچ دی Mov

در دنیای تدوین فیلم و تولید ویدیو،یک ادیتور باید مجموعه ی زیادی از ویدیوهای ادغام شونده را داشته باشد. ویدیوهای ... جزییات
نشت رنگ DJ1-3 تعداد 30 عدد فول اچ دی Mov
1398-04-28 17:51:29

نشت رنگ DJ1-3 تعداد 30 عدد فول اچ دی Mov

در دنیای تدوین فیلم و تولید ویدیو،یک ادیتور باید مجموعه ی زیادی از ویدیوهای ادغام شونده را داشته باشد. ویدیوهای ... جزییات
نشت رنگ - 6عدد
1397-12-24 16:56:38

نشت رنگ - 6عدد

در دنیای تدوین فیلم و تولید ویدیو،یک ادیتور باید مجموعه ی زیادی از ویدیوهای ادغام شونده را داشته باشد. ویدیوهای ... جزییات
پارتیکل سینمایی برفی - 29 عدد - کیفیت 4K
1397-12-24 16:46:02

پارتیکل سینمایی برفی - 29 عدد - کیفیت 4K

در دنیای تدوین فیلم و تولید ویدیو،یک ادیتور باید مجموعه ی زیادی از ویدیوهای ادغام شونده را داشته باشد. ویدیوهای ... جزییات
پارتیکل سینمایی آتشین - 24 عدد - کیفیت 4K
1397-12-24 16:32:51

پارتیکل سینمایی آتشین - 24 عدد - کیفیت 4K

در دنیای تدوین فیلم و تولید ویدیو،یک ادیتور باید مجموعه ی زیادی از ویدیوهای ادغام شونده را داشته باشد. ویدیوهای ... جزییات