آموزش حرفه ای تدوین کلیپ های عروسی و فرمالیته امروزی ارائه شد.

آموزش کاهش حجم فیلم

مدت زمان ویدئوهای مجموعه : 1 ساعت و 12 دقیقه

میخواهید بدانید که چگونه میتوانیم حجم ویدیو را کم کنیم و کیفیت را حفظ کنیم؟ میخواهید حجم ویدیو را کاهش بدون افت کیفیت انجام دهید؟ میخواهید ویدیوهای سنگین و پرحجم را کم حجم و سیک کنید بدون اینکه کیفیت آنها خراب شود؟ میخواهید نرم افزار کاهش حجم فیلم بدون افت کیفیت را یاد بگیرید؟ در این مجموعه ی آموزش، روشهای تبدیل فیلم را به شما خواهیم آموخت.

طراح سایت : اموزش ویدیویی عکاسی و ادیت و پریمیرپرو به فارسی
گفتگو با کارشناسان0