حساب کاربری اکانت

آموزش لایت روم Lightroom

آموزش رایگان لایتروم کار با منحنی تاریک و روشن

نرم افزار لایتروم یکی از محصولات شرکت ادوبی است که برخلاف تصور بسیاری افراد که فکر میکنند جایگزین فتوشاپ است، برای خود دنیایی از توانایی ...
avatar
1399/02/21
6 دقیقه
آموزش لایت روم Lightroom

آموزش رایگان لایتروم شاهکار جلوه های زیبا graduated

نرم افزار لایتروم یکی از محصولات شرکت ادوبی است که برخلاف تصور بسیاری افراد که فکر میکنند جایگزین فتوشاپ است، برای خود دنیایی از توانایی ...
avatar
1399/02/21
25 دقیقه
آموزش لایت روم Lightroom

آموزش رایگان لایتروم دستورات اتوماتیک قبل ورود تصاویر

نرم افزار لایتروم یکی از محصولات شرکت ادوبی است که برخلاف تصور بسیاری افراد که فکر میکنند جایگزین فتوشاپ است، برای خود دنیایی از توانایی ...
avatar
1399/02/21
5 دقیقه
آموزش لایت روم Lightroom

آموزش رایگان لایتروم کالکشن را درک کنید

نرم افزار لایتروم یکی از محصولات شرکت ادوبی است که برخلاف تصور بسیاری افراد که فکر میکنند جایگزین فتوشاپ است، برای خود دنیایی از توانایی ...
avatar
1399/02/21
16 دقیقه
آموزش لایت روم Lightroom

آموزش رایگان لایتروم روال وورک فلو WorkFlow

نرم افزار لایتروم یکی از محصولات شرکت ادوبی است که برخلاف تصور بسیاری افراد که فکر میکنند جایگزین فتوشاپ است، برای خود دنیایی از توانایی ...
avatar
1399/02/21
8 دقیقه
آموزش لایت روم Lightroom

آموزش نصب رایگان لایتروم

نرم افزار لایتروم یکی از محصولات شرکت ادوبی است که برخلاف تصور بسیاری افراد که فکر میکنند جایگزین فتوشاپ است، برای خود دنیایی از توانایی ...
avatar
1399/02/21
7 دقیقه
آموزش لایت روم Lightroom
گفتگو با کارشناسان0