آموزش حرفه ای تدوین کلیپ های عروسی و فرمالیته امروزی ارائه شد.

موضوع هی ز Haze در عکاسی

از هی ز Haze چقدر میدانید؟

هی ز haze در عکاسی و فیلمبرداری به بخشی از تصویر میگوییم که در نمای دور قرار گرفته و معمولا در ارتفاعات کوه، جنگل دیده میشود.

هی ز haze نوعی مه یا غبار است که با توجه به ساعت گرفتن تصویر و شرایط آب و هوایی و منطقه ممکن است وجود نداشته باشد یا برعکس بخش زیادی از تصویر را پوشش دهد.

چنانچه سوالی و یا نظری دارید ابتدا از بالای سایت اکانت کاربر بسازید و یا وارد اکانت خود شده و اینجا متن را بنویسید.

طراح سایت : اموزش ویدیویی عکاسی و ادیت و پریمیرپرو به فارسی
گفتگو با کارشناسان0