اکانت اکانت

آموزش رایگان پریمیر تکنیک فوکوس و فلو

فیلتر ویدیوها
7083 ایجاد در 1399/03/07 مجموعه : آموزش پریمیر پرو آموزش پریمیر پرو 7 دقیقه
نظرات

توضیحات مهم

توضیحات

فوکس یا فوکوس چیست؟

نقطه تمرکز دوربین در تصویر که موجب واضح بودن میشود

فلو یا بلور تصویر چیست؟

هر نقطه ای که در دوربین خارج از منطقه فوکوس باشد تار یا بلور میشود را فلو میگوییم.

چرا در دوربین این قابلیت ها گذاشته شده وقتی در نرم افزار میتوانیم انجام دهیم؟

کیفیتی که دوربین در همان لحظه روی فیلم میگذارد بسیار بالاتر از کیفیتی است که ما با نرم افزارهای تدوین فیلم غیرخطی انجام میدهیم.

دقتی که دوربین در زمان فیلمبرداری با عملیات فوکوس و فلو انجام میدهد بسیار دقیقتر از انجام با نرم افزارهای تدوین غیرخطی است.

آیا در نرم افزارهای تدوین فیلم امکان انجام فوکوس و فلو در ویدیو یا فیلم هست؟

در هر نرم افزاری که قابلیت ماسک وجود داشته باشد امکان اجرای تکنیک های فوکوس و فلو نیز وجود دارد. فرض کنید در پریمیر هستید، از ویدیو در ترک بالاتر کپی بگیرید، شخص یا موضوعی را در ترک بالاتر ماسک کنید، از بخش افکتس ها افکت گوشن بلور را به ترک یک اعمال و میزان آنرا افزایش دهید، در همین زمان خواهید دید که بجز ماسکی که در ترک اول انجام داده اید ما بقی بخش های تصویر مات یا بلور یا فلو میشوند. این ساده ترین اجرای تکنیک فوکوس و فلو در تدوین فیلم است.

فوکس یا فوکوس چیست؟

نقطه تمرکز دوربین در تصویر که موجب واضح بودن میشود

فلو یا بلور تصویر چیست؟

هر نقطه ای که در دوربین خارج از منطقه فوکوس باشد تار یا بلور میشود را فلو میگوییم.

چرا در دوربین این قابلیت ها گذاشته شده وقتی در نرم افزار میتوانیم انجام دهیم؟

کیفیتی که دوربین در همان لحظه روی فیلم میگذارد بسیار بالاتر از کیفیتی است که ما با نرم افزارهای تدوین فیلم غیرخطی انجام میدهیم.

دقتی که دوربین در زمان فیلمبرداری با عملیات فوکوس و فلو انجام میدهد بسیار دقیقتر از انجام با نرم افزارهای تدوین غیرخطی است.

آیا در نرم افزارهای تدوین فیلم امکان انجام فوکوس و فلو در ویدیو یا فیلم هست؟

در هر نرم افزاری که قابلیت ماسک وجود داشته باشد امکان اجرای تکنیک های فوکوس و فلو نیز وجود دارد. فرض کنید در پریمیر هستید، از ویدیو در ترک بالاتر کپی بگیرید، شخص یا موضوعی را در ترک بالاتر ماسک کنید، از بخش افکتس ها افکت گوشن بلور را به ترک یک اعمال و میزان آنرا افزایش دهید، در همین زمان خواهید دید که بجز ماسکی که در ترک اول انجام داده اید ما بقی بخش های تصویر مات یا بلور یا فلو میشوند. این ساده ترین اجرای تکنیک فوکوس و فلو در تدوین فیلم است.

بیشتر
بستن

ویدیوهای مرتبط

جستجو بر اساس موضوعات :

اگر نظر یا نکته ای هست بنویسید

ایمیل شما نمایش داده نمیشود

مشاوره های رایگان

صفحاتی به عنوان راهنما ایجاد نموده ایم که روشنی بخش مسیر یادگیری شما باشند. با مشاهده آنها قبل از هرکاری تصمیمات بهتری خواهید گرفت.

پکیج های آموزشی ممتد

برای رسیدن به موفقیت، پله های یادگیری را در قالب پکیج آموزشی ساخته ایم. با روشی نوین و دقیق، در زمانی کوتاه از صفر تا فراتر به اهداف خود خواهید رسید.