یکی از توانایی های شما در افترافکت،تسلط کامل بر روی افکت پارتیکیولار است که با دیدن آموزش مانی سافت،تمرین بسیار زیاد،اجرای پروژه مانند سایرین،کم کم به آن خواهید رسید،در این مبحث چندین نکته یادگرفته شده را اجرا خواهیم نمود تا به ریزش نهایی سکه ها از آسمان برسیم.

آموزش افکت پارتیکیولار در افترافکت و ریزش سکه ها

وقت آن میرسد که تا این لحظه هر تکنیکی  که در افکت پارتیکیولار افترافکت یاد گرفته اید را اجرا کنید،یکی از مزیت های آموزش های مانی سافت این است که در هر آموزشی که ارائه میکند،چندین تکنیک جدید به همراه مرور تکنیک های قبلی گفته میشود.

در این آموزش که 17 دقیقه میباشد از نقطه صفر یک لایه سالید ایجاد میکنیم،از پنل افکت،در مجموعه تراپکود،افکت پارتیکیولار را بر روی لایه سالید قرار میدهیم.

اول باید تصمیم بگیریم که قرار است چه کاری انجام دهیم؟ میخواهیم مانند تصویر بالا،در افکت پارتیکیولار،سکه ها از آسمان به پایین فرو بریزند،پس پروژه ما مشخص شد.

حال باید با تکینک هایی که تا قبل از این یادگرفته ایم،پارتیکل را به شکل سکه ، حلقه و ... تغییر دهیم و سپس تمام تکینک هایی که برای ریزش ، عمر سکه ها،مقدار سکه ها و ... در افکت پارتیکیولار،یاد گرفته ایم را اجرا کنیم.

در اولین سری که اجرا میکنید ممکن است با مشکلاتی روبرو شوید که با تمرین در افکت پارتیکیولار افترافکت این نگرانی شما از بین میرود.

ویدیو زیر را مشاهده کنید.