آیا عکسهای شما در اغلب اوقات تار یا مات هستند؟نگران هستید ؟...

آموزش تکنیک های گرفتن عکس شارپ یا واضح به فارسی

نقطه ضعفی که اغلب عکاسان اماتورها و نیمه حرفه ای ها با آن روبرو هستند،تار و یا بلور شدن تصاویر و عکسهایی است که میگیرند.
همیشه نکاتی وجود دارد که اگرحتی با تمام دقت اگر کلید شاتر هم فشار دهید،باز هم عواملی موجب تار یا بلور شدن تصاویر خواهند شد ٬ محمد ملکی به هنرجوهای خود این نکات کلیدی را خواهد آموخت،
چرا عکسهای ما تار میشود؟
ایا مشکل از تنظیمات دوربین است؟
برای کشف تمام مواردی که بشما کمک میکند یک عکس شارپ و شفاف داشته باشید

با رعایت این نکات مطمئنا تاثیر آنرا در گرفتن عکسهایی واضح یا شارپ را احساس خواهید نمود.