اگر آموزش واقعی برای فاینالکات وجود داشته باشد که هم فارسی و هم سراسر تجربه باشید،آموزش فاینالکات مانی سافت است که میتوانید تسلطی بسیار کامل با آن داشته باشید. 

آموزش حرفه ای فاینالکات به فارسی و تریم فریم ها

تریم یکی از مباحثی است که هر تدوینگر فیلم در فاینال کات باید کاملا بر آن مسلط باشید.

بخشی از وظیفه تریم در فاینال کات ، مچ نمودن فریم ها با یکدیگر است.

در تدوین های کاملا موفق سینمایی وقتی که تدوینگر تمام اصول را رعایت نموده باشد،بی شک مخاطب مجذوب فیلم خواهد شد اما اگر شما بهترین تصویربرداری را انجام داده باشید ، بهترین سناریو را پیاده نموده باشید،اگر تدوین آن مناسب نباشد،نتیجه مطلوب را نخواهید گرفت.

فاینالکات با تدریس محمد ملکی به فارسی،دارای قواعد و اصولی است که در اموزشهای خارجی به این سبک گفته نشده چرا که اموزشهای مانی سافت ترکیبی از علم و تجربه هستند.