هر عکاس باید با خطاها در کادربندی پرتره و همچنین تصحیح آنها بخوبی آشنا شود

آموزش حرفه ای کادربندی پرتره در عکاسی به همراه ارائه خطاها و تصحیح آنها

در عکاسی پرتره نکات بسیار مهمی وجود دارد که همین نکات موجب میشود شما در ارائه کارها و عکس های پرتره خود،مشتریان خود را جذب نمائید و بلعکس ، رعایت نکردن آنها موجب میشود به مرور زمان مشتریان عکاسی پرتره خود را از دست بدهید.

اصول حرف اول و آخر مانی سافت میباشد،پس یادگیری اصول در عکاسی و کادربندی از پرتره را سرلوحه کارهای خود قرار دهید.

در اموزش حرفه ای کادربندی در عکاسی پرتره،محمد ملکی مدرس دوره اقدام به معرفی اصولی ترین کادربندیها و همچنین خطاها در کادربندی عکاسی پرتره و در نهایت رفع خطا نمود.

عکسهایی متنوع گرفته میشود و عمدا دارای خطا هستند و بعد از آن همان عکسها اما به روشی صحیح گرفته میشود و در مقایسه ای که در کادربندی عکاسی پرتره میشود هنرجوها با خطاهای عمده ای که خیلی ها به آنها اهمیت نمیدهند را بخوبی آشنا و در کارهای بعدی خود رعایت مینمایند.