وارپ در تدوین فیلم با پریمیر و فاینال کات و داوینچی به کشیدگی فریم میگوییم که حاصل توقع زیاد ما از نرم فریم ریت ویدیو میباشد

آموزش رایگان فارسی وارپ فریم در تدوین فیلم با پریمیر

وارپ فریم زمانی رخ میدهد که در تدوین فیلم با هر نرم افزاری مانند پریمیر یا فاینال کات یا داوینچی انتظار بیش از حد از یک ویدیو برای تولید اسلوموشن داریم.

فرض کنیم یک ویدیو با فریم ریت 30 رکورد کرده ایم ، حال بخواهیم سوپراسلوموشن را با کاهش میزان 90 درصد سرعت را اجرا کنیم. در این شرایط طبیعی است که به دلیل کمبود تعداد فریم بر ثانیه در کلیپ رکورد شده ، نرم افزار پریمیر یا فاینال کات نمیتوانند بدون نقص این سوپراسلوموشن را اجرا کنند و اینجاست که در اطراف سوژه های متحرک در ویدیو ، کشیدگی فریم مشاهده خواهد شد.

درست یادگرفتن تدوین فیلم با پریمیر موجب میشود تا در آینده با مواجه با مشکلات ، بتوانید براحتی آنها را برطرف نمائید.

تمام هدف مانی سافت انتقال تجربه ی خود در تدوین فیلم با پریمیر و فاینال کات و داوینچی است و در نهایت موفقیت نهایی شما.