در نسخه جدید پریمیر میتوانیم بدون استفاده از فارسی نویس های جداگانه ، بصورت مستقیم فارسی بنویسیم و از فونت های خیلی زیبا استفاده کنیم.

آموزش فارسی نوشتن در پریمیر به صورت مستقیم

تا قبل از این خبر ، برای فارسی نوشتن در پریمیرپرو میبایست از نرم افزارهای فارسی نویس جداگانه استفاده میکردیم.

به این صورت که اول برنامه فارسی نویس را اجرا و نوشته ی خود را تایپ میکردیم و به پریمیر رفته و در محل تابپ ، نوشته های کپی شده در حافظه را paste یا منتقل میکردیم.

گاها به دلیل عدم کارکرد صحیح برنامه فارسی نویس ، فونت ها درست نوشته نمیشد و در زمان گرفتن خروجی از پریمیر فونت های ما نامشخص میشد.

اما با این آموزش که توسط مانی سافت ارائه شد،از این به بعد میتوانید بصورت مستقیم و بدون واسطه ی هر برنامه ای ، درون پریمیر مستقیم فارسی بنویسید و از صدها فونت بسیار زیبایی که موجود است استفاده نمود.

این آموزش یکی از بخش های پکیج آموزش تدوین واقعی فیلم تولید شده توسط مانی سافت است.