به شما پیشنهاد میکنیم با زیر پا گذاردن قوانین در عکاسی،سبک جدیدی ایجاد کنید

آموزش عکاسی و نورپردازی پرتره در آتلیه با مبحث تولید سبک جدید

بهترین پیشنهاد تکنیکی که محمد ملکی به هنرجویان خود در خصوص عکاسی و نورپردازی پرتره در آتلیه و استودیوهای عکاسی دارد،تولید سبک جدید در کار است.

افراد بعد از مدتی کار نمودن در دنیای عکاسی و نورپردازی پرتره در آتلیه ، به چند دسته تقسیم میشوند.

دسته اول کسانی که آموزشهایی را که دیده اند استادانه اجرا و مشتریان خود را جذب و بهترین عکس پرتره را به آنها ارائه منمایند و هر دو طرف راضی هستند.

دسته دوم کسانی که بعد از مدتی به نتیجه میرسند که وقت آن میرسد مانند سایرین ، تفاوت هایی را در کارهایشان ایجاد نموده تا چشم مشتری های آنها همیشه تنوع را در کارشان ببینید.

افراد دسته دوم با توجه به این طرز فکر همیشه از سایرین و رقبا جلوتر و همچنین دارای درآمد بیشتری در هنر عکاسی و نورپردازی پرتره در آتلیه و استودیو عکاسی هستند.

با این حساب،شما نیز بعد از تسلط خیلی حرفه ای بر اصول،حتما و حتما باید سبک های جدیدی در عکاسی و نورپردازی پرتره در اتلیه و استودیو عکاسی خود تولید و اجرا کنید تا مشتریان شما با کارهای متنوع و متفاوتی روبرو شوند.

با مشاهده دموها و آموزشهای عکاسی پرتره ما ، به این نتیجه خواهید رسید با هزینه هایی بسیار پایینتر ، نیازمند شرکت در هیچ کلاسی نخواهید بود و به سرعت بسیار بالا در زمینه عکاسی و نورپردازی پرتره پیشرفت خواهید نمود.