یکی از مشکلات بزرگ افکت المنت تری دی Element 3D فعالسازی آن میباشد که باید در افترافکتس انجام شود.

آموزش فارسی المنت Element 3D و فعالسازی افکت

وقتی که برای اولین قصد اجرای فیلتر المنت تری دی Element 3D را در افترافکت داریم،از ما فایل فعالسازی را میخواهد و اگر فعالسازی را درست انجام ندهیم ، افکت وارد تنظیمات نخواهد شد.

در اینترنت نسخه های متعددی از المنت تری دی Element 3d وجود دارد اما اغلب آنها با مشکل فعال شدن روبرو میشود.

به همین دلیل در آموزش فارسی المنت تری دی Element 3D مانی سافت،آموزش از مرحله نصب و فعالسازی شروع شده و خود افکت و فایلهای اصلی آن در اختیار هنرجو قرار میگیرید.

مشاهده فیلمها و توضیحات آموزش المنت اینجا کلیک کنید