آموزش لیریک Lyric در تدوین فیلم به فارسی

لیریک Lyric به روشی در تدوین فیلم گفته میشود که تدوینگر متن نریشین یا گفته های موزیک یا دکلمه را در فیلم نمایش میدهد و در همان زمان نمایش داده شده و محو میشود.

یکی از تکنیک های زیبایی که در تدوین فیلم وجود دارد اجرای لیریک یا نوشتارهایی روی فیلم است که خواننده یا گوینده در حال گفتن بوده و همزمان روی فیلم به روش های مختلف نوشته میشود.

تکنیک لیریک Lyric مانند زیرنویس نمودن فیلم است اما میتواند با جذابیت و سلیقه متفاوتی اجرا شود.

اگر قصد اجرای لیریک ( نوشتار ) با فیلم و موزیک را دارید میتوانید پکیج سری اول تدوین فیلم ما را تهیه و براحتی آنرا اجرا کنید.

برای توانایی در اجرای لیریک Lyric روی فیلم ، میبایست با تکنیک های متعددی در پریمیرپرو آشنا شوید.