المنت تری دی Element3d بدون اجرای تکنیک های نورپردازی سینمایی و استفاده از لایت ها در افترافکت،خیلی نمیتواند صحنه های واقعی را شبیه سازی کند و حتما باید از لایت ها برای اجرای سایه ها استفاده نمود.

آموزش نورپردازی سینمایی در المنت تری دی Element3d

از انجایی که بسیاری از هنرجوهای مانی سافت،بعد از یادگیری المنت تری دی Element3d وارد کار با تیم های تولید فیلمهای سینمایی خواهند شد،باید با تکنیک های نورپردازی سینمایی به المنت ها هم آشنا شوید.

وقتی که یک جسم در فضا معلق است مانند یک شهاب سنگ،رنگها و نورهای اطراف آن مانند رنگ و نور بکگراند روی المنت تاثیر میگذارند و بر روی المنت سایه و روشنی هایی ایجاد مینماید.

با استفاده از سه نوع نور یا لایت در افترافکت،بر روی المنت ها در پلاگین المنت تری دی Element3d ، به سینمای و واقعی تر شدن صحنه کمک بسیار زیادی میشود.

وقتی برای اولین بار یک المنت را در پلاگین المنت تری دی اجرا میکنیم و درون کامپوزیشن افترافکت با یک بکگراند قرار میدهیم،بکگراند و المنت از هم بیگانه و کاملا مشخص است که ارتباطی با یکدیگر ندارند،حال باید با تکنیک های نورپردازی و استفاده از لایت در افترافکت،این بیگانه بودن را از میان برداریم و آنچنان واقعی شود که بیننده حس خیلی واقعی نسبت به آن داشته باشد.

لایت و نورهایی که در افترافکت بر روی المنت ها در المنت تری دی Element3d قرار میدهیم ، paralel , spot  , ambient میباشند.

نور spot در افترافکت،بر روی یک المنت Element3d مانند نور یک چراغ قوه عمل نموده و به صورت موضعی تابیده میشود.

نور ambient در افترافکت،تاثیر مستقیم بر روی سایه های المنت Element3d دارد و رنگ این نور باید از بکگراند کامپوزیشن گرفته شود.

نور پارالل Paralel در افترافکت،یکی از بهترین نورهایی و لایت هایی است که به دلیل جهت دار بودن تابش،بسیار بسیار موثر بوده و توسط آن نورپردازی به المنت ها خیلی سینمایی و واقعی اجرا میشود.

مشاهده فیلمها و توضیحات آموزش المنت اینجا کلیک کنید

تفاوت اصلی مانی سافت با تمام تیم های دیگر تولید آموزش
مانی سافت بر اساس تجریبات مدرس خود ، محمد ملکی ، اقدام به تولید و ارائه آموزش مینمایند،در این سبک آموزش،تکنیک ها و اصولی را که توسط ایشان فرا خواهید گرفت،طی سالها تجربه و تمرین بدست آمده و چیزی نیست که شخص دیگری بتواند به شما آموزش دهد،پس قرار است با اعتماد به مانی سافت،واقعیت هایی را آموزش ببینید که جایی آنها را ارائه نمیکند،تضمین مانی سافت نیز ، موفقیت شماست،با دیدن ویدیوهای پیش نمایش در اینجا کلیک کنید و آموزشهای تک در اینجا کلیک کنید ، به این واقعیت پی خواهید برد.