چگونه نورهای ناخواسته در نورپردازی پرتره و عکاسی اتلیه را کنترل کنیم؟

آموزش نورپردازی و عکاسی پرتره به فارسی و رفع مشکل نورهای ناخواسته

یکی از نکاتی که هر عکاس پرتره یا عکاس که نورپردازی استودیویی انجام میدهد باید مد نظر داشته باشد،مدیریت نمودن یا کنترل نمودن نورها است.

شما در زمان نورپردازی پرتره در استودیو ممکن است بیش از 3 نور استفاده نمائید،پس در اغلب زمانهای عکاسی،نورها ممکن است تاثیراتی بر روی اجزای سوژه پرتره شما بگذارد که شما آنرا نخواسته باشید.

در این بخش از آموزش نورپردازی پرتره،محمد ملکی مدرس دوره های بین المللی عکاسی در ایران،با مرور نکات قبلی،هنرجوها را با روشی مناسب جهت حذف نورهای زائد یا ناخواسته در نورپردازی پرتره و آتلیه ای آشنا نموده و باگرفتن عکس نتیجه آنرا بخوبی مشخص مینماید.

نورپردازی تنها تنظیم دو نور و گرفتن عکسهای روشن نیست،همیشه نکاتی در هر هنری وجود دارد که استاد باید بخواهد آنرا در اختیار هنرجو قرار دهد.

 

برای مشاهده دوره های تفکیک شده عکاسی و ادیت اینجا کلیک کنید

برای مشاهده پیشنهاد ما ( دوره جامع مدیریت آتلیه ) اینجا کلیک کنید