وورک فلو به مجموعه عملیات و روند تولید ویدیو گفته میشود که طی آن تمام کارهای ورود و تدوین و خروجی در پریمیرپرو انجام میشود.

آموزش پریمیرپرو فارسی و تجاری 24 دقیقه مبحث وورک فلو

وقتی در نرم افزار پریمیرپرو شروع به تدوین فیلم میکنیم،بدون شک یکی از مراحل اولیه وارد نمودن مدیاها یا تصاویر و ویدیوها و موزیک ها میباشد،سپس در پریمیرپرو تمام میدیاها را در سورس مرور میکنیم و صحنه های مناسب را انتخاب و به تایم لاین وارد میکنیم.

در تایم لاین پریمیرپرو کارهای متعددی مانند تریم،کات،افزودن،جایگرین نمودن،ادغام صحنه ها،فید،تصحیح رنگ،تصحیح نور،کالورگریدینگ و... انجام میشود که نتیجه نهایی در بخش پروگرم دیده خواهد شد.

پس از پرداخت و بررسی نهایی ویدیوها و پروژه در تایم لاین پریمیرپرو،نوبت به تولید و ایجاد فایل نهایی است که بتوانیم آنرا بر روی تمام دستگاه ها مشاهده کنیم.

به این فرایند و روال کار در پریمیرپرو وورک فلو میگوییم.

در این چند خط سعی نمودیم که از نگاه محمد ملکی مدرس محصولات ادوبی،درک خیلی ساده ای به شما که قرار است یکی از تدوینگران حرفه ای و بی نظیر آینده شوید،انتقال داده باشیم.

وورک فلو در پریمیرپرو دارای مراحل متعددی است که در پکیج آموزش پریمیرپرو به هنرجوها گقته میشود.

هم اکنون میتوانید این 24 دقیقه آموزش فارسی و تجاری در پریمیرپرو را از اکانت خود دانلود کنید.