در آموزش پریمیرپرو و اصول تدوین فیلم توسط مانی سافت،با مبحثی بسیار بسیار مهم روبرو خواهید شد و آن اسپکت ری شیو Aspect Ratio میباشد.

آموزش پریمیرپرو و اصول تدوین فیلم با 22 دقیقه Aspect Ratio

پیکسل اسپکت ری شیو بر میگردد به هنر فیلمبرداری و نیاز افراد در تدوین فیلم.

در این آموزش با تجربیات محمد ملکی مدرس آموزش پریمیرپرو به سبک تجاری در ایران که طی 22 دقیقه ارائه شد،با نکاتی آشنا خواهید شد که تا قبل از مانی سافت به این روش آموزش داده نشده بود چرا که حاصل تجربه وی میباشد.

اسپکت ری شیو قوانین تنظیم ویدیو بر اساس نیاز است که میتواند در زمان فیلمبرداری نیز تعیین شود الیته بستگی دارد که دوربین توانایی گرفتن آنرا داشته باشد یا خیر.

وقتی که میخواهیم یک تصویر سینمایی تولید کنیم باید تعیین کنیم که این فیلم برای کدام یک از حالات نمایشی است آیا قرار است آنامورفیک باشد و یا دارای سیستم های اندازه ی دیگری باشد ؟

در این آموزش پریمیرپرو در قیمت اینترپرت و مودیفای تمام مبحث پیکسل اسپکت ری شیو که برای بسیاری افراد به یک علامت سوال تبدیل شده است می پردازیم که چه زمانی و چرا باید سیستم های نمایش پروژه ویدیو را تغییر دهیم

هنرجوها میتوانند هم اکنون این آموزش را از پکیج آموزش خود دانلود کنند.رو