تریم Trim در تدوین فیلم چه با پریمیر چه با فاینال کات چه با داوینچی استودیو دارای یک معنی است که یعنی مرتب نمودن کلیپ و مچ نمودن فریم.

آموزش پریمیر با موضوع مفصل تریم Trim در تدوین آپدیت شد

وقتی پای درست یاد گرفتن تدوین فیلم به میان می آید،بدون شک وارد دریایی از اصول و قواعد تدوین فیلم خواهید شد ، اصولی که انتها ندارند.

اینبار مانی سافت،در یک آموزش 67 دقیقه ای به موضوعی بسیار مهم در تدوین فیلم با پریمیر پرداخت.

تریم Trim در پریمیر !

تریم یعنی تمیز و مرتب نمودن و در تدوین فیلم با پریمیر یعنی مرتب نمودن کلیپ ها ، تنظیم نمودن فریم هایی که باید درست در ابتدا و انتهای کلیپ ها درون سکانس قرار بگیرند.

وقتی میگوییم تریم Trim از تکنیک هایی صحبت میکنیم که ترکیبی از کیبورد ، موس است.

هنرجوهای پکیج واقعی تدوین فیلم تا قبل از این بخش ، درک بسیار عمیق و صحیحی از کلیپ ها در سکانس پیدا نموده اند و حال باید وارد قواعدی در تدوین فیلم با پریمیر شوند که در آینده کاریشان بسیار مهم است.

در پریمیر وقتی دستورات تریم را انجام میدهیم به موجب آن :

کلیپ ها کوتاه تر میشوند

دقیقا در فریم های مشخص با یکدیگر هماهنگ میگردند

با مرتب شدن از لحاظ فریم ها،شکل صحیحی به خود خواهند گرفت.

سوالی که پیش خواهد آمد اینکه ، چرا موضوعی به سادگی تریم Trim در پریمیر از دید مانی سافت باید در شروع بیش از یک ساعت آموزش داشته باشد؟ پاسخ این سوال به تجربه تولیدات مانی سافت باز میگردد که تدوینگر در تولید ویدیو با موارد زیادی درون پریمیر برخورد میکند و باید راهکار دقیقی برای آنها داشته باشد.

تا زمانی که با سبک آموزش مانی سافت آشنا نشده باشید،به درک کاملی از زحمات کشیده شده نخواهید رسید.