بسیار از تدوینگران در زمان میکس فیلم و گرفتن خروجی از پریمیرپرو توسط میدیا انکودر،بدون توجه به کانفرم Conform شدن صداهای پروژه،مستقیم به سراغ گرفتن خروجی میروند که ...

عملیات کانفورم Conform در پریمیرپرو به زمانی گفته میشود که شما تعدادی فایل که دارای صدا هستند را وارد میکنید،در این لحظه ، پایین سمت راست پریمیرپرو مطابق تصویر بالا،نموداری که مرتب پر میشود ظاهر میگردد.

طی عملیات کانفورم Conform در پریمیرپرو،برنامه صدای کلیپ های وارد شده را از لحاظ پیک های صدا و سلامت بررسی میکند تا در اگر در صدای فایل مشکلی وجود داشته باشد اعلام کند.

برخی از تدوینگران بدون توجه به این موضوع،پروژه را باز نموده و مستقیم به سراغ گرفتن خروجی در پریمیرپرو رفته و پروژه را به میدیا انکودر ارسال میکنند،مشکل این است که شما باید صبر کنید تا پریمیرپرو تا آخرین فایل را بررسی کند.

چنانچه این موضوع را رعایت نکنید،ممکن است در زمان گرفتن خروجی،صدای فایل نهایی شما با مشکل در پخش روبرو شود.

این نکته ساده است اما بسیار افراد چون به آن توجه نمیکنند با مشکلات ناشناخته روبرو میشوند.