با کاهش و افزایش سرعت کلیپ ها در نرم افزارهایی مانند پریمیر و افترافکت و داوینچی و فاینال کات موجب خلق صحنه های جذاب سینمایی خواهیم شد.

تاثیر افزایش و کاهش سرعت کلیپ در پریمیر و تدوین فیلم

معنای کاهش زمان در تدوین فیلم با پریمیر یا فاینال کات یا داوینچی با این تعریفی که میگویم میتواند جمع بندی شود.

یک کلیپ داریم 5 ثانیه ، حالا سرعتش رو به 50 درصد کاهش میدیم ، در سکانس با آموزشهایی که توسط مانی سافت در پریمیر و فاینال کات آموخته اید،با تنظیمات موجب میشویم که سرعت نمایش این کلیپ ماهش یابد.

وقتی سرعت یک کلیپ 5 ثانیه ای را به 50 درصد کاهش دهیم ، مدت زمان نمایش جدید آن ، به ده ثانیه افزایش خواهد یافت یعنی دوبرابر میزان اصلی کلیپ.

حال تصور کنید که میزان کاهش سرعت را به 90 درصد تغییر دهیم! چه اتفاقی رخ میدهد؟ بله ، مدت زمان این کلیپ از 5 ثانیه به حدود 45 ثانیه افزایش خواهد یافت و سرعت نمایش کلیپ در پریمیر و فاینال کات بسیار آهسته خواهد شد.

پس از اینکه سرعت کلیپ به 90 درصد کاهش یافت ، بدون شک ما کل زمان کلیپ که 45 ثانیه شده است را نیاز نخواهیم داشت ، بلکه به دنبال دو تا سه ثانیه هستیم که نقطه تاثیر گذار کلیپ خواهد بود.

ممکن است این توضیحات را مقداری با سختی متوجه شوید که طبیعی است،اگر پکیج تدوین واقعی فیلم را تهیه کنید ، این موضوع بسیار روان و عالی در ذهن شما جای خواهد گرفت.

به این تکنیک سوپراسلوموشن میگوییم ، با این کار در پریمیر و فاینال کات میتوانیم صحنه هایی جذاب را در پروژه های سینمایی ، رزمی ، ورزشی ، عروسی ، مذهبی و... اجرا کنیم که امروزه این تکنیک یعنی سوپراسلوموشن در اغلب پروژه ها اجرا میگردد.

نقطه ی مقابل سوپراسلوموشن،افزایش سرعت است.

همانطور که در پریمیر و فاینال کات میتوانیم کاهش سرعت انجام دهیم ، بلعکس هم میتوانیم سرعت را افزایش دهیم ، یعنی اگر کلیپ 5 ثانیه باشد و سرعت آنرا دوبرابر یعنی 200 درصد نماییم ، سرعت پخش کلیپ دوبرابر سریعتر میشود و زمان کلیپ نیز کاهش خواهد یافت که طبیعی است.

در برنامه های تدوین فیلم مانند پریمیر و فاینال کات ، سرعت عادی یا معمولی کلیپ ، 100 درصد میباشد که اگر 100درصد کاهش یابد،یعنی مدت زمان کلیپ بیشتر شده و سرعت پخش کلیپ نیز آهسته میشود ، حال اگر سرعت را از 100درصد بیشتر کنیم،مدت زمان کلیپ کوتاه تر شده و سرعت پخش نیز سریعتر خواهد شد.