منبعد 10 درصد تخفیف جهت تهیه هر دوره جدید شامل شما میشود.

تخفیف دائمی برای هنرجوها و دوره های اموزشی مانی سافت

این خبر،مطمئنا هنرجوهای مانی سافت را خوشحال مینماید.

در تصمیمی که تیم مانی سافت اتخاد نمود،مقرر گردید،هر شخصی که چه در گذشته و چه در حال یکی از دوره های آموزشی را تهیه نموده باشد،در زمان خرید دوره جدید بصورت آنلاین،ده درصد تخفیف شامل وی شود.

این تصمیم مانی سافت،فقط به جهت احساس وفاداری است که نسبت به هنرجوهای خود دارد.

پس منبعد براحتی در زمان خرید هر دوره آموزشی ( فایلهای تک مد نظر نیست ) اتوماتیک به شما ده درصد تخفیف داده میشود.

پایدار باشید.

 

نه دوبله ، نه زیرنویس ، نه شبیه سازی ، وقت و هزینه خود را تلف نکنید

تمام آموزشهای ویدیویی را که قبلا دیده اید فراموش کنید ، به شما اصول و تجربه را خواهیم آموخت